Foreningen af Festspil, teater og musikforeninger - FFT

Fordele ved medlemskab

Vi kan tilbyde din forening følgende:

1. Synlighed
2. Din profil i din omverden
3. Formidling
4. Kommunikation